Tag Archives: tư vấn mua thép gân

Thép gân

Thép gân Thép gân

Dấu hiệu nhận biết: + Đối với loại thép gân trên thanh thép luôn có hình dấu thập nổi(hay còn gọi là “hoa mai”) khoảng cách giữa hai dấu thập luôn là từ 1m đến 1,2m và trên thân thép sẽ được ghi cac số liệu cụ thể về đường kính như: D10, D12, D14, ...