Tag Archives: thông tin thép mới

Việt Nam tiêu thụ thép rất cao

Việt Nam tiêu thụ thép rất cao Việt Nam tiêu thụ thép rất cao

Theo ước tính của SEAISI, trong năm ngoái, Việt Nam sử dụng 18 triệu tấn thép, tăng 26% so với năm 2014. Số lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu đều tăng, khoảng 26-27%, tương ứng với 7 triệu và gần 14 triệu tấn. Tại Thái Lan, sản lượng tiêu thụ thép giảm ...