Tag Archives: đại lý cung cấp đá

Đá hộc

Đá hộc Đá hộc

Đá hộc là loại đá tự nhiên, được khai thác từ các mỏ đá lớn được chẻ nhỏ theo nhiều cách khác nhau có đường kính khoảng từ 10 cm – 40 cm, thường có kính thước và hình dạng viên đá không đồng đều. - Chủng loại hàng hóa: Đá hộc C (300 - 500 ...