Tag Archives: chính sách ngành xây dựng

Có sự thay đổi trong chính sách của ngành vật liệu xây dựng

Có sự thay đổi trong chính sách của ngành vật liệu xây dựng Có sự thay đổi trong chính sách của ngành vật liệu xây dựng

Nghị định số 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng Theo quy định tại Nghị định này, từ ngày 27/5, diện tích sử dụng đất cho mỗi phần mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 5 m2; diện tích sử dụng đất cho ...