Tag Archives: chất lượng của đá 1×2

Đá 1×2

Đá 1x2 Đá 1x2

Mô tả : Loại đá được nghiền sáng từ đá gốc nguyên khối, qua sàng phân loại mắt lưới vuông. lọt lưới có kích thước mắt lưới 2cm và nằm trên lưới sàng mắt lưới 1 cm Có kích cỡ 10 x 28mm ( hoặc nhiều loại kích cỡ khác như: 10 x 25 mm còn gọi ...