Tag Archives: các loại gạch xây dựng tốt

Gạch in 3d

Gạch in 3d Gạch in 3d

Gạch Cool Brick khai thác nguyên lý làm mát bay hơi trong đó hơi nước được thêm vào không khí để làm giảm nhiệt độ. Ronald Rael - CEO kiêm sáng lập Emerging Objects cho biết: "Cool Brick là một giải pháp thay thế cho máy điều hòa nhiệt độ hay máy làm mát bằng ...