Tag Archives: các loại cốp pha xây dựng

Cốp pha xây dựng

Cốp pha xây dựng Cốp pha xây dựng

Cốp pha thép có hai chức năng chủ yếu đó là: - Chống lực đẩy của bê tông ướt và đảm bảo kích thước hình học theo thiết kế bê tông; - Quyết định chất lượng bề mặt bê tông; Với các tính năng ưu điểm vượt trội của cốp pha thép xây dựng như: - Cốp pha thép ...