Tag Archives: báo giá kính phản quang

Kính phản quang chất lượng

Kính phản quang chất lượng Kính phản quang chất lượng

* Đặc điểm kỹ thuật: - Kính phản quang, khi qua xử lý nhiệt màu của kính có thể bị nhạt đi. - Màu sắc của kính sẽ thay đổi khi ghép với các loại kính có màu sắc và độ dày khác nhau. - Không được để rèm, màn che, đồ đạc…chạm trực tiếp ...