Đá hộc

Đá hộc

Đá hộc là loại đá tự nhiên, được khai thác từ các mỏ đá lớn được chẻ nhỏ theo nhiều cách khác nhau có đường kính khoảng từ 10 cm – 40 cm, thường có kính thước và hình dạng viên đá không đồng đều.

Đá hộc
– Chủng loại hàng hóa: Đá hộc C (300 – 500 kg/viên)
– Xuất xứ: Mỏ đá
– Tình trạng: Còn hàng