Đá 0.5×1

Đá 0.5x1

Đá 0.5x1

– Khối lượng thể tích: 2.66 g/cm3
– Cỡ hạt nhỏ nhất – Dmin: 5mm
– Cỡ hạt lớn nhất – Dmax: 10mm
– Cường độ chịu nén:
– Độ ẩm: 4,49 %
– Tiêu chuẩn : TCVN 7572 – 2006
– Las thí nghiệm: LAS-XD 133
– Chủng loại hàng hóa: Đá 0,5 x 1
– Xuất xứ: Mỏ đá Cơn Tria – Kỳ Tân – Kỳ Anh – Hà Tĩnh
– Tình trạng: Còn hàng
– Kích thước : 5mm x 10mm
– Khối lượng riêng: 2.67 g/cm3