Đá 0.5×1

Đá 0.5x1

Đá 0.5x1

- Khối lượng thể tích: 2.66 g/cm3
- Cỡ hạt nhỏ nhất – Dmin: 5mm
- Cỡ hạt lớn nhất – Dmax: 10mm
- Cường độ chịu nén:
- Độ ẩm: 4,49 %
- Tiêu chuẩn : TCVN 7572 – 2006
- Las thí nghiệm: LAS-XD 133
- Chủng loại hàng hóa: Đá 0,5 x 1
- Xuất xứ: Mỏ đá Cơn Tria - Kỳ Tân - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
- Tình trạng: Còn hàng
- Kích thước : 5mm x 10mm
- Khối lượng riêng: 2.67 g/cm3